Podziałek:

Grupa początkująca dorośli – 19.00 – 20.00
Grupa zaawansowana – 20.00 -21.15

Środa:

Grupa dziecięca 4 – 8 lat (wspólny trening dzieci z rodzicami) – 17.45 -18.30
Grupa młodzieżowa + 9 lat – 18.30 – 19.15
Grupa początkująca dorośli – 19.15 -20.15
Grupa zaawansowana – 20.15 -21.15

Czwartek:

Grupa dziecięca 4 – 8 lat – 17.45 – 18.30
Grupa młodzieżowa + 9 lat – 18.30 – 19.15
Grupa zaawansowana – 19.15 – 20.30