ul. Skarżyńskiego 8 Warszawa-Ochota

Podziałek:

Grupa starsza : 19.30 – 21.00

Środa:

Grupa rodzinna (rodzic + dziecko) : 18.00 – 19.00

Grupa starsza : 19.00 – 20.30

Czwartek:

Grupa rodzinna (rodzic + dziecko) : 18.00 – 19.00

Grupa starsza : 19.00 – 20.30