Taekwon-do to 5 zasad kształtowanych w praktyce:

  • uprzejmość
  • uczciwość
  • wytrwałość
  • samokontrola
  • odwaga, niezłomny duch

Zajęcia dla dzieci już od 4 roku życia. Rozbudzają one zainteresowanie ruchem i sprawnością fizyczną, kształtując koordynację wzrokowo-ruchową zwiększają motorykę małą i dużą. Elementy nauczania Taekwon-do przekazywane są w formie zabawowej, doskonaląc refleks, skupienie uwagi, pamięć i spostrzegawczość. Podczas zajęć dziecko nabywa umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia, uczy się współdziałania w grupie i szacunku do innych. Bezpieczeństwo na zajęciach to priorytet!

Dziecko nabywa umiejętności życiowych, które procentują w przyszłości. Specjalnie opracowany program dla dzieci młodszych zakłada wspólny trening z rodzicem, przez co umacniane są więzy rodzinne.
Taekwon-do daje również możliwość zawarcia nowych znajomości, aktywnego spędzenia czasu bez komputera oraz budowy prawdziwej życiowej pasji. Aktywność fizyczna poprawia pracę mózgu osób w każdym wieku szczególnie młodym – nie zwlekaj z decyzją

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!